|  Архів Газети Чернігівщина архів газети | 20:42 | 10.25.2021

Ще раз про належне оформлення трудових відносин

Управління Держпраці в Чернігівській області вкотре наголошує про недопустимість відсутності оформлення трудових відносин із найманими працівниками

Основна причина виникнення не задекларованоїпраці - не вміння громадян користуватися правами, закріпленими у Конституції України, недостатній рівень правової освіти, відсутність правосвідомості та поваги до Закону, як у найманих працівників, так і у роботодавців.

Від неналежного оформлення трудових відносин, перш за все, страждає особа, яка погоджується на таку працю. Більшість найманих працівників не розуміють, що відсутність правового регулювання трудових відносин робить громадянина незалежної держави рабом.

Така ситуація призводить до негативних наслідків не тільки для бюджету, а й для самих працівників. Кожна людина має знати про перспективи і переваги офіційного працевлаштування і розуміти всі ризики та наслідки при отриманні зарплати «у конвертах» та неофіційному працевлаштуванні. Отримуючи «тіньову зарплату» працівник позбавляє себе багатьох соціальних гарантій - гарантованого розміру заробітної плати, права на оплачувану відпустку, оплату лікарняного, допомогу по безробіттю, на пенсійні виплати в майбутньому.

Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодо юсторін.

При укладенніт рудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загально обов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Належне оформлення трудових відносин є обов’язком сторін трудового договору. Тобто трудовий договір повинен оформлятися наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, з яким необхідно ознайомити працівника. Необхідно Повідомити органи Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України до початку роботи; внести роботодавцем запису до трудової книжки, поданої працівником у встановленому порядку; інформувати працівника про умови праці, ознайомлення з посадовою інструкцією та правилами внутрішнього трудового розпорядку, визначення працівникові робочого місця та проведення інструктажу з техніки безпеки (ст. 29 КЗпП) та ін.

Роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу у встановленому порядку з першого дня виконання ним трудової функції. Лише після належного оформлення трудових обов’язків працівник приступає до виконання своїх обов’язків.

Виконання трудової функції (роботи) без належним чином оформлених трудових відносин із роботодавцем є нелегальною працею, що являється грубим порушенням законодавства про працю, внаслідок чого працівник  як правило позбавляється своїх трудових прав та державних соціальних гарантій. Укладаючи трудовий договір працівник набуває можливості на реалізацію своїх трудових прав та державних соціальних гарантій зокрема: права на своєчасну оплату праці на рівні не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, право на відпочинок (в тому числі на оплачувану щорічну відпустку), на здорові і безпечні умови праці, на вирішення колективних трудових спорів,  на забезпечення соціального медичного забезпечення, які здійснюються через Пенсійний Фонд, відповідні Фонди соціального страхування та через Державну службу з питань зайнятості.

Не укладення чи не своєчасне укладення трудових договорів між роботодавцем та працівником тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Управління Держпраці в Чернігівській області наголошує: лише офіційно працевлаштований громадянин має право на гідні і безпечні умови праці, регулярну виплату заробітної плати не нижче мінімальної, страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, безробіття та нещасного випадку на виробництві, офіційні відпустки.

 

Головний державний інспекторb відділу з питань додержання законодавства про працю та аналітичного забезпечення Управління Держпраці у Чернігівській обл. Марина ВЕЛИЧКО

Схожі матеріали (за тегом)