Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва

Законодавчо визначено, що об’єктом незавершеного будівництва є об’єкт будівництва, на будівництво якого видано дозвіл, понесені витрати на його спорудження та який не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства. Треба зазначити, що право власності на новостворене нерухоме майно, тобто житлові будинки, будівлі, споруди тощо виникає з моменту завершення будівництва. 

Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до законодавства підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

У разі, коли договором або законом передбачено прийняття об’єкта нерухомого майна в експлуатацію, тоді право власності на такий об’єкт виникає з моменту прийняття його в експлуатацію.

Відповідно до Цивільного кодексу України до завершення будівництва особа вважається тільки власником матеріалів та обладнання, які були використані в процесі цього будівництва.

Власник матеріалів та обладнання, які були використані в процесі будівництва об’єкта нерухомості, має право зареєструвати за собою право власності на об’єкт незавершеного будівництва, звернувшись до будь – якого державного реєстратора в межах області з заявою та подавши документи, необхідні для такої реєстрації.

Таким чином, після проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва, його власник має право відчужувати такий об'єкт іншій особі.

Виходячи з вищевикладеного стає зрозуміло, що об'єкт незавершеного будівництва є об'єктом з особливим правовим статусом і тому державна реєстрація речових прав на такий об’єкт та їх обтяжень проводиться з урахуванням особливостей правового статусу такого об’єкта.

1Nerux12

Важливим моментом є те, що державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва проводиться лише за наявності державної реєстрації речового права на земельну ділянку, на якій розташований такий об’єкт.

Таким чином, для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва державному реєстратору нерухомості необхідно подати такий перелік документів:

-документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (якщо відповідне речове право на земельну ділянку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) такий документ заявником не подається);

-документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт (у випадку, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (далі – Єдиний реєстр документів), заявник такий документ не подає, а лише зазначає у заяві відомості про реєстраційний номер такого документа);

-технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва.

Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, подаються такі документи:

-копія наказу Фонду державного майна України про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

-копія наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію такого об’єкта;

-технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва.

Також треба зазначити, що у всіх випадках державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва державному реєстратору пред’являється документ, що посвідчує особу заявника та подається документ про сплату адміністративного збору (або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору).

У разі подання документів уповноваженою особою додатково подається оригінал та копія документа, що підтверджує її повноваження (нотаріально засвідчена довіреність, якщо від фізичної особи) та пред’являється документ, що посвідчує особу представника.

Слід звернути увагу, що державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору, здійснюється на підставі такого договору.

Таким чином, після проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва, його власник має право відчужити такий об'єкт іншій особі, зокрема шляхом укладення договору щодо такого об’єкта.

Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

Головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівський області Ірина Васильченко

Схожі матеріали (за тегом)