|  Архів Газети Чернігівщина архів газети | 10:09 | 02.24.2020

Як отримати інформацію про зареєстровані права на нерухомість

Згідно діючого нині законодавства в сфері реєстрації нерухомості інформація про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав), є відкритою, загальнодоступною  та платною, крім випадків, передбачених цим Законом.

Це означає, що кожна особа може отримати інформацію стосовно зареєстрованого права власності, оренди, користування, обтяження на будь-який об’єкт нерухомості або дізнатися про те, які об’єкти нерухомості належать на праві власності чи іншому речовому праві будь-якій фізичній або юридичній особі. 

Інформацію з Державного реєстру прав можна отримати двома шляхами: в паперовому вигляді або в електронному вигляді. При цьому інформація, отримана і в електронній і в паперовій формі, має однакову юридичну силу. 

До того ж інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Таким чином для отримання такої інформації в паперовому вигляді можна звернутися до будь-якого державного реєстратора, нотаріуса або адміністратора центру надання адміністративних послуг по всій території України та пред’явити документ, що посвідчує особу, відомості про який вносяться до реєстру. Документом, що посвідчує особу може бути не лише паспорт громадянина України, а й будь-який інший документ, що посвідчує особу, визначений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи ї спеціальний статус», зокрема, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний або службовий паспорт України, і навіть посвідчення водія.

Далі необхідно вказати ідентифікатори, за якими буде здійснюватися пошук інформації в реєстрі.

Інформацію з Державного реєстру прав можна шукати по об’єкту нерухомості або по суб’єкту права, зазначаючи один або декілька ідентифікаторів пошуку.

При пошуку відомостей Державного реєстру прав по об’єкту необхідно зазначити адресу об'єкта нерухомості, кадастровий номер земельної ділянки або реєстраційний номер такого об'єкта.

У випадку пошуку інформації по суб’єкту речового права або обтяження слід зазначити: для фізичної особи – прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, номер та/або серію документа, що посвідчує особу. Для пошуку інформації стосовно речових прав юридичної особи достатньо зазначити повне найменування такої юридичної особи та/або її ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

Як було зазначено вище, надання відомостей з Державного реєстру прав є платною послугою, оскільки у разі невнесення плати за надання інформації або внесення її не в повному обсязі інформація з Державного реєстру прав не надається. 

А тому реєстратор або адміністратор ЦНАП повинен повідомити заявнику який розмір адміністративного збору необхідно сплатити для отримання інформації.

Так згідно законодавства сума адміністративного збору за надання інформації в паперовому вигляді складає 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що у 2019 році дорівнює 50 грн.

Проте, згідно останніх змін в законодавстві, у разі обрання заявником варіанта отримання інформації в цілому за суб’єктом адміністративний збір у зазначеному вище розмірі справляється за кожні 25 сторінок інформації. Таким чином, якщо сформована інформація з Державного реєстру прав за певним суб’єктом буде складати до прикладу 27 сторінок, за її отримання в паперовому вигляді доведеться сплатити вже не 50, а 100 грн.

Отже, коли заявником сплачено відповідну повну суму адміністративного збору, реєстратор або адміністратор роздруковує сформовану в Державному реєстрі прав інформацію, та надає її заявнику.

Тут слід зазначити, що інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, без прославлення підпису реєстратором або адміністратором та без прославлення печатки.

Також не зайвим буде повідомити, що за бажанням запитувача інформацію з Державного реєстру прав можна сформувати або з актуальними на час її формування відомостями або детальну, тобто з усіма записами про набуття, зміну або припинення речових прав по об’єкту за весь час з початку його реєстрації. Про це необхідно повідомити реєстратору або адміністратору під час заповнення ним відповідної заяви в реєстрі.

Проте, на мій погляд, з розвитком новітніх технологій на сьогодні простіше отримати інформацію з Державного реєстру прав, що цікавить, в електронному вигляді. 

Для цього можливо скористатися електронним порталом «Он-лайн будинок юстиції» або Кабінетом електронних сервісів. 

Щоб отримати інформацію на порталі «Он-лайн будинок юстиції»  необхідно на сторінці https://online.minjust.gov.ua/ обрати «Інформація з реєстрів», де в розділі «Майно та обтяження» обрати «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно» увійти за допомогою електронного цифрового підпису та ввести свої особисті дані. Обрати в створеному кабінеті в меню Послуг послугу «Інформація з Державного реєстру речових прав», зазначити ідентифікатори пошуку за прикладом, як це було описано для отримання інформації в паперовому вигляді, сплатити в електронному вигляді запропоновану суму адміністративного збору та роздрукувати інформацію, що з’явилася. 

Для отримання інформації з Державного реєстру прав через Кабінет електронних сервісів слід на сторінці https://kap.minjust.gov.ua/ в розділі «Державні реєстри» обрати «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», а потім перейти на вкладку «Отримати інформаційну довідку». Далі зайти за допомогою електронного цифрового підпису в свій електронний кабінет та діяти як у випадку отримання інформації з порталу «Он-лайн будинок юстиції».  

Нагадую, що адміністративний збір за отримання інформації в електронній формі становить 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що в поточному році складає 20 грн.

Отже, отримувати відомості з Державного реєстру прав в електронному вигляді наразі зручніше, швидше і дешевше.

І наостанок варто додати, що Державний реєстр прав було створено і він почав діяти тільки з 2013 року, проте під час формування інформації з реєстру така інформація буде містити не тільки відомості, внесені до Державного реєстру прав, починаючи з 2013 року, а і інформацію з невід’ємних складових частин цього реєстру, тобто з Реєстру прав власності на нерухоме майно (який вівся та наповнювався відомостями працівниками органів бюро технічної інвентаризації у період з 2005 до 01.01.2013 року), а також з Державного реєстру іпотек та Єдиного державного реєстру обтяжень (які містять відомості про іпотеки і обтяження, зареєстровані до 01.01.2013 року).

Проте, якщо право власності, право оренди чи інше речове право або обтяження стосовно земельної ділянки виникло або могло виникнути до 2013 року, а речові права на будівлі (квартири, жилі, садові будинки, інші будівлі) – до 2005 року, а у відомостях, отриманих з Державного реєстру прав відсутня необхідна інформація, для отримання повної інформації стосовно того чи  зареєстровані такі права на певний об’єкт нерухомості, заявник може з письмовим запитом звернутися до органів земельних ресурсів – якщо мова йде про права на земельну ділянку, або до органів бюро технічної інвентаризації – у разі потреби дізнатися повну інформацію про речові права на будівлі.

Але звертатися до вищевказаних органів за отриманням такої інформації може лише власник об’єкта нерухомості, щодо якого запитується інформація, або уповноважена ним особа.   

Начальник відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Світлана Федчун

Схожі матеріали (за тегом)