|  Архів Газети Чернігівщина архів газети | 16:15 | 07.17.2024

Порядок державної реєстрації припинення права оренди землі

Порядок державної реєстрації припинення права оренди землі в зв’язку з закінченням строку дії відповідного договору оренди

Оскільки Чернігівщина є аграрним краєм і багато земельних ділянок перебувають в оренді, то і у державних реєстраторів нерухомості і у громадян та юридичних осіб, які є власниками або користувачами земельних ділянок, виникають питання з приводу процедури та підстав державної реєстрації припинення права оренди земельної ділянки в зв'язку з закінченням строку дії договору оренди землі, на який його було укладено.

На теперішній час вже ні у кого не виникає сумнівів та заперечень той факт, що право оренди землі підлягає обов’язковій державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав), оскільки це право, як і інші речові права, виникає тільки з моменту його державної реєстрації.

Проте слід відмітити, оскільки наразі в Державному реєстрі прав відсутня функція, яка б дозволила автоматично припинити право оренди після закінчення його строку, то поки що припинення права оренди землі підлягає такій же державній реєстрації в Державному реєстрі прав, як і реєстрація виникнення такого права оренди, для чого необхідно звернутися до державного реєстратора з відповідною заявою.

За земельним законодавством однією з підстав припинення договору оренди землі є закінчення строку, на який його було укладено. Розглянемо детальніше державну реєстрацію припинення права оренди землі саме в зв’язку з цією підставою.

Для проведення державної реєстрації виникнення або припинення речового права, в тому числі і права оренди земельної ділянки, можливо звернутися до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно або нотаріуса в межах тієї області, на території якої знаходиться земельна ділянка, права на яку підлягають державній реєстрації. Тобто якщо мова йде про реєстрацію речових прав на земельні ділянки Чернігівської області звертатися можна до будь-якого державного реєстратора або нотаріуса саме Чернігівської області.

Належним заявником у разі звернення до державного реєстратора для припинення права оренди може бути орендар або його представник, а також власник земельної ділянки або уповноважена ним особа.

Що стосується документів, то підставою для проведення державної реєстрації припинення права оренди в зв’язку з закінченням терміну дії відповідного договору оренди є саме цей договір оренди землі, який і необхідно подати державному реєстратору або нотаріусу разом з заявою про припинення речового права. Такий договір оренди можна не подавати реєстратору лише у випадку, коли право оренди землі належним чином зареєстровано в Державному реєстрі прав і у відповідному розділі реєстру міститься сканкопії такого договору.

Однак необхідно зазначити, що якщо умовами договору передбачено виконання сторонами (орендодавцем або орендарем) якихось дій, направлених на припинення права оренди землі, то державному реєстратору також необхідно подати і документ, підтверджуючий виконання сторонами умов правочину, направлених на припинення права оренди. 

Наприклад, договором оренди землі може бути передбачено, що після закінчення терміну дії договору оренди орендар повертає орендодавцю земельну ділянку за актом приймання-передачі. В такому випадку державному реєстратору подається і зазначений акт приймання-передачі.

Нагадуємо, що за державну реєстрацію припинення права оренди, як і за державну реєстрацію виникнення такого права законодавством передбачено сплату адміністративного збору, за винятком випадку, коли особу заявника звільнено від його сплати згідно закону.

Адміністративний збір за державну реєстрацію припинення права оренди становить 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У поточному році це складає 100 грн. У разі сплати вказаної суми адміністративного збору державну реєстрацію припинення права оренди буде проведено протягом 5 робочих днів з дня реєстрації заяви в Державному реєстрі прав. 

Є можливість припинити оренду і в більш короткі строки, проте сума адміністративного збору за таку послугу буде набагато більше. 

Так, за реєстрацію припинення оренди у строк 2 робочих дня розмір адмінзбору складе 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2019 році – 960 грн; за отримати цієї послуги протягом 1 робочого дня –                              1 прожитковий мінімум для працездатних осіб (1920 грн у 2019 році), а протягом 2 годин – 2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (4800 грн у 2019 році).

Нагадуємо, що несплата адмінзбору або сплата його не в повному розмірі є єдиною підставою для неприйняття заяви у сфері державної реєстрації прав.


Начальник відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Світлана Федчун

Схожі матеріали (за тегом)